Voorwaarden

Aanmeldingen voor het lidmaatschap:

  • Schriftelijk of per mail bij de secretaris van de vereniging

  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd

  • Zorg ervoor dat de contributie tijdig wordt betaald

Opzeggen van het lidmaatschap:

  • Schriftelijk 4 weken voor het einde van het boekjaar

  • Het boekjaar is van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend

 

Meldingen

Het schaatsseizoen is weer van start gegaan!