Voorwaarden

Aanmeldingen voor het lidmaatschap:

  • Schriftelijk of per mail bij de secretaris van de vereniging.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd.
  • Zorg ervoor dat de contributie tijdig wordt betaald.

Opzeggen van het lidmaatschap:

  • Schriftelijk 4 weken voor het einde van het boekjaar.
  • Het boekjaar is van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend.
Jaarlijks wordt een nieuwsbrief aan de leden verstuurd.
Wilt u de nieuwsbrief en/of de statuten ontvangen?

Klik en mail deze aanvraag